Základní škola Zlaté Hory

7.B

Byli jsme požádáni o spolupráci ve výzkumném šetření COVIDADOL 2020, které probíhá ve spolupráci s MŠMT a má zmapovat, jak žáci ve věku 10 – 18 let zvládali život s COVID-19. Dotazník najdete na následující adrese:

https://forms.gle/WXM6qk3K3JZBS8JQ6

Budeme rádi, když se do šetření zapojíte.

Žáci mohou zdarma využívat přístup ke všem interaktivním učebnicím MIUč+, stačí, když:

 1. kliknou nspustit učebnice online
 2. zaregistrují se jako studenti (stačí vyplnit platný e-mail a heslo)
 3. po přihlášení vyberou v horním menu „katalog“, kliknou na ikonu kterékoli MIUč+ a vyberou volbu „vyzkoušet

ÚKOLY NA OBDOBÍ OD 15. 6. 2020 DO 19. 6. 2020

AJ- zadání AJ_7tr_10

Dějepis – Udělej si výpisky z učebnice na straně 113 – 114 – Rusko a Osmanská říše. Odpověz na otázky v učebnici na straně 115 a pošli všechno ke kontrole na můj e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz

Jazyk ruský –  v tomto týdnu se věnujte dokončování zadaných úkolů, ti, kteří nemají zatím splněno, najdou odkazy nebo pokyny ve své poště.

Matematika, fyzika – v tomto týdnu se žáci, kteří nemají splněné zadané práce, snaží splnit alespoň některé z nich; termín kontroly: čtvrtek 18.6.2020; odesílat na adresu kubovad@skolazh.cz

Přírodopis, Občanská výchova, Výchova ke zdraví – tento týden mi posíláte úkoly, které jsem od vás neobdržela – kontrola plnění.

ÚKOLY NA OBDOBÍ OD 8. 6. 2020 DO 12. 6. 2020

Pokyny pro ty, kteří jdou do školy – výuka je od 9:00 do 12:40 hod,  ve dnech pondělí a středa, nezapomeňte s sebou vyplněné čestné prohlášení příloha_čestné_prohlášení !!!

veškeré instrukce na: https://skolazh.cz/2020/06/04/otevreni-skoly-pro-zaky-2-stupne-a-rozvrhy/

Ti, kteří do školy nejdou, pracují tak,  jako doposud .

Ruský jazyk – Milí sedmáci, blížíme se k cíli. Vy, kteří nebudete navštěvovat školu, si nacvičte psaní posledních dvou písmen azbuky. Vypracujte cvičení 5.1 a 5.2 na stranách 57 a 58 v pracovním sešitě. Pošlete ke kontrole. Zopakujte si slovíčka ze stran 54–55. Snažte se jich co nejvíce zapamatovat.

Matematika

– procenta: Výpočet základu – M7_procenta_3_základ_do_12_6_2020

– procenta: Výpočet počtu procent – M7_procenta_4_počet_procent_do_12_6_2020

– vypracovat pracovní list, svá řešení vyfoťte a pošlete e – mailem nejpozději do pátku 12.6. 2020 na adresu kubovad@skolazh.cz; zadání zde M7_pr_list_PROCENTA_do_12_6_2020

Fyzika

– téma: Změny atmosférického tlaku; práce s textem – vypracovat pracovní list, svá řešení vyfoťte a pošlete e – mailem nejpozději do pátku 12.6. 2020 na adresu kubovad@skolazh.cz; zadání zde: F7_změny_ATM_TLAKU_do_12_6_2020

AJ – zadání AJ_7tr_9

poslech https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs

Přírodopis – veškeré informace naleznete zde Přírodopis 1

Dějepis – Pokračujeme dál v kapitole Evropa 15. – 16. století – udělej si výpisky z “Anglie, Francie” na straně 110 – 112 a pošli je ke kontrole na můj e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz. Nezapomeňte dodatečně poslat nevypracované úkoly. Videohodiny již do konce školního roku nebudou.

Občanská výchova, Výchova ke zdraví – tento týden mi posíláte úkoly, které jsem od vás neobdržela – kontrola plnění.

 

ÚKOLY NA OBDOBÍ OD 1. 6. 2020 DO 5. 6. 2020

Český jazyk – informace zde: PL – pum, puč, …, PRACOVNÍ LIST – VV

Zeměpis – všechny informace najdete zde: 7. B – zeměpis 1. 6.

Dějepis – Téma na tento týden je “Evropa v 15. a 16. století” – udělejte si výpisky z učebnice na straně 106 – 109 (Španělsko,Nizozemí) – pošlete je ke kontrole na můj e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz. Videohodinu máme opět ve čtvrtek 4. 6. 2020 v 10:00 hodin – odkaz na připojení je zde http://meet.google.com/xwn-jjob-bmv

Výchova ke zdraví – informace vám zašlu na váš e mail v průběhu týdne

Občanská výchova – veškeré informace naleznete zde Občanská výchova 7

Přírodopis – veškeré informace naleznete zde  Přírodopis7

AJ- zadání zde AJ_7tr_8

Ruský jazyk – V tomto týdnu se uskuteční online hodina už v úterý. Pozvánku s rozdělením skupin opět naleznete v poště. Budeme se věnovat práci s textem. Samostatně vypracujte cv.20 a /65, pište do malého pracovního sešitu, nezapomeňte poslat ke kontrole.

Matematika

– vypracovat pracovní list, svá řešení vyfoťte a pošlete e – mailem nejpozději do pátku 5.6. 2020 na adresu kubovad@skolazh.cz; zadání zde: M7_procenta_2_do_5_6_2020

Fyzika

– téma: Měření atmosférického tlaku, Torricelliho pokus; instrukce: F7_Torricelliho_pokus_do_5_6_2020

 

ÚKOLY NA OBDOBÍ OD  25. 5. 2020 DO 29. 5. 2020

Zeměpis – vše najdete zde: 7.B Zeměpis 25. 5.

Dějepis – Tento týden si uděláte výpisky z učebnice na straně 104 – 102 – “Reformace a její důsledky” – pošlete ke kontrole na e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz. Znovu si zopakujete všechno o objevných plavbách a vyplníte test https://forms.gle/f85zjyRajvEi7VVm6

Nové učivo si opět projdeme na videohodině ve čtvrtek 28.5. 2020 v 10:00 hodin – http://meet.google.com/xwn-jjob-bmv

Matematika

– příprava na nový celek (objem a povrch kolmého hranolu) – zopakuj si vzorce pro objem krychle a kvádru, vyřeš slovní úlohy z pracovního listu: M7_prac_list_kvádr_krychle_objem_do_29_5_2020

– nový celek: Procenta; učivo prostuduj v přiloženém textu a na online hodině ve středu 27.5. se jím budeme zabývat (pozvánky dorazí e-mailem); zápis si vytiskni nebo přepiš do školního sešitu; učivo: M7_procenta_1_do_29_5_2020

– vypracovat pracovní list, svá řešení vyfoťte a pošlete e – mailem nejpozději do pátku 29. 5. 2020 na adresu kubovad@skolazh.cz; zadání zde: M7_prac_list_%_do_29_5_2020

Fyzika

– nové téma: Atmosféra Země, atmosférický tlak, opakování – vlastnosti plynů; domácí pokus

– pracovní list – práce s textem z učebnice – vypracujte a svá řešení vyfoťte a pošlete e – mailem nejpozději do pátku 29. 5. 2020 na adresu kubovad@skolazh.cz; zadání zde: F7_atmosféra_Země_pr_s_textem_do_29_5_2020

– domácí pokus – vhodné video

– ve středu 27.5. se sejdeme na online hodině, pozvánky dorazí e-mailem

Ruský jazyk – v tomto týdnu se podíváme na překlad vět. Pozvánku k online překladu č. 3 očekávejte ve své poště. Čekají na vás také slovíčka .

ČJ – vše zde: VEDLEJŠÍ VĚTY tabulka, PL – příslovečná určení, vv, PL – VH,VV

AJ- zadání zde:AJ_7tr_7

Přírodopis – veškeré informace naleznete

Občanská výchova – veškeré informace naleznete zde Občanská výchova 7

 

 


ÚKOLY NA OBDOBÍ OD  18. 5. 2020 DO 22. 5. 2020

Český jazyk – vše zde:  VEDLEJŠÍ VĚTY tabulka, Procvičování čj- podmět a přísudek, Pracovní list VH a VV

Zeměpis – vše najdete zde Zeměpis 7.B

Dějepis – Tento týden se budeme věnovat kapitole “Objevné plavby” – udělej si výpisky z učebnice na straně 100 – 103, nezapomeň na obrázky a doplňující text ve žlutých sloupcích – pošli ke kontrole na kratschmerovaj@skolazh.cz Podívej se na video https://www.youtube.com/watch?v=8yn929svKWg Vypracuj pracovní listy a pošli ke kontrole na můj e-mail Objevné plavby 1 – PLObjevné plavby 2 – PL Videohodinu máme opět ve čtvrtek 21. 5. 2020 v 10:00 hodin http://meet.google.com/xwn-jjob-bmv

Přírodopis – veškeré informace naleznete zde Přírodopis 7

Občanská výchova – veškeré informace naleznete zde Občanská výchova 7

Výchova ke zdraví – veškeré informace naleznete zde Výchova ke zdraví 7

Ruský jazyk – V tomto týdnu se společně sejdeme online ve středu, očekávejte pozvánku a tabulku s přehledem časů přihlášení ve své poště. Na hodinu se naučte časovat slovesa z prezentace, budeme potřebovat PS a psací potřeby. Do středy se podívejte na pohádku ZDE. Budeme si o ní povídat v online hodině.

Matematika

– vypracovat pracovní list, svá řešení vyfoťte a pošlete e – mailem nejpozději do pátku 22. 5. 2020 na adresu kubovad@skolazh.cz; zadání zde: M7_prac_list_do_22_5_2020

– vypracovat pracovní list, svá řešení vyfoťte a pošlete e – mailem nejpozději do pátku 22. 5. 2020 na adresu kubovad@skolazh.cz; zadání zde: M7_prac_list_konstr_do_22_5_2020

Fyzika

– nové učivo: Plování nestejnorodého tělesa v kapalině; učivo: F7_PLOV_NESTEJNOR_TĚLES_do_22_5

– vhodné video k novému učivu: video 1 ; opakování – vztlaková síla – video 2; video 3

– pracovní list – vypracujte a svá řešení vyfoťte a pošlete e – mailem nejpozději do pátku 22. 5. 2020 na adresu kubovad@skolazh.cz; zadání zde: F7_prac_list_do_22_5_2020

AJ- zadání zde AJ_7tr_6

Poslech PS 47/5a

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

ÚKOLY NA OBDOBÍ OD  11. 5. 2020 DO 15.5.2020

Český jazyk – informace zde: 8Český jazyk 7.

Zeměpis – vše najdete zde: Zeměpis 7. B 11. 5.

Mediální gramotnost – prosím o vyplnění následujícího dotazníku https://forms.gle/gMrDjfnHk1QrMhqF7

Dějepis – Zopakujte si gotiku a pak vypracuj otázky na straně  97 v učebnici a pracovní list Pracovní list – gotika– obě práce pošli ke kontrole na kratschmerovaj@skolazh.cz Do sešitu si udělej zápis z učebnice na straně 98 – 99, nezapomeň si prohlédnout i obrázky – zápis také pošli ke kontrole na můj e-mail. Videohodinu opět máme ve čtvrtek 14. 5. 2020 v 10:00 hodin http://meet.google.com/xwn-jjob-bmv

Přírodopis – veškeré informace naleznete zde Přírodopis 7

Občanská výchova – veškeré informace naleznete zde Občanská výchova 7

Výchova ke zdraví – veškeré informace naleznete zde Výchova ke zdraví 7

!!! v zadání Vz –  změna videosnímku: https://www.idnes.cz/hobby/domov/salmoneloza-krizova-kontaminace-domacnost.A190309_090501_hobby-domov_bma

Matematika

– vypracovat pracovní list, svá řešení vyfoťte a pošlete e – mailem nejpozději do pátku 15. 5. 2020 na adresu kubovad@skolazh.cz; zadání zde: M7_prac_list_do_15_5_2020

– pozvánku k online výuce dostanete opět prostřednictvím e-mailu; společně budeme řešit konstrukční úlohu: M7_konstr_kosod_do_15_5_2020

Fyzika

– nové učivo: Potápění, plování a vznášení se stejnorodého tělesa v kapalině; učivo: F7_těleso_v_kapalině_UČIVO_do_15_5_2020

pracovní list – vypracujte a svá řešení vyfoťte a pošlete e – mailem nejpozději do pátku 15. 5. 2020 na adresu kubovad@skolazh.cz; zadání zde: F7_prac_list_do_15_5_2020

AJ – zadání AJ_7tr_5 , slovesa na procvičení zde  Slov_70_75 (1)

Ruský jazyk – instrukce naleznete RJ 7.

 

ÚKOLY NA OBDOBÍ OD 4. 5. 2020 DO 8. 5. 2020

Český jazyk – pracovní list zde: 7. Pracovní list – VH a VV

 • online hodina ve čtvrtek v 11:00, pozvánku máte ve svém e-mailu

Zeměpis – vše najdete zde: 7. B – Zeměpis

Přírodopis – veškeré informace naleznete zde Přírodopis 7

Občanská výchova – veškeré informace naleznete zde občanská výchova 7

Výchova ke zdraví – veškeré informace naleznete zde Výchova ke zdraví 7

Dějepis – Téma na tento týden je “Kultura vrcholného a pozdního středověku” – udělej si výpisky (nezapomeň na obrázky a doplňkový text) z učebnice na straně 93 – 96, které mi pro kontrolu pošlete na můj e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz. Pro lepší pochopení se podívej na následující videa:

https://www.youtube.com/watch?v=RAGlpFbYgfs

https://www.youtube.com/watch?v=OO5IFOE9Zpw

https://www.youtube.com/watch?v=Qw7oQ6PQV9Y

Vše si zopakujeme ve čtvrtek 7. 5. 2020 v 10:00 hodin na videohodině http://meet.google.com/xwn-jjob-bmv

AJ – zadání zde AJ_7tř_4

Ruský jazyk – instrukce k práci najdete ZDE.

Matematika – online výuka – pozvánka e-mailem; prac. list – vypracujte a svá řešení vyfoťte a pošlete e – mailem nejpozději do pátku 8. 5. 2020 na adresu kubovad@skolazh.cz; M7_prac_list_do_8_5_2020

Fyzika

– pracovní list – vypracujte a svá řešení vyfoťte a pošlete e – mailem nejpozději do pátku 8. 5. 2020 na adresu kubovad@skolazh.cz; zadání zde: F7_prac_list_do_8_5_2020

– zopakuj si předchozí pokusy a opět se podívej na doporučená videa, budeme na ně navazovat

– pozvánku k online výuce dostanete opět prostřednictvím e-mailu

 

ÚKOLY NA OBDOBÍ OD 27. 4. DO 1. 5. 2020

Český jazyk –

 • řešení PL VH a VV: 7. VH, VV řešení
 • nový PL věta, souvětí, VH a VV: 7. VĚTA a SOUVĚTÍ
 • ve čtvrtek 30.4.2020 v 11 hodin vás zvu na online hodinu, pozvánky byste už měli mít v e-mailu

 

Zeměpis – vše najdete zde: Zeměpis 7 – 24. 4.

 • nezapomeňte, že do 30. 4. mi máte poslat vaše projekty na mail nebo na messenger

Dějepis – Udělej si výpisky z učebnice strana 91 -92 (Jagellonci na českém trůnu) … pošli ke kontrole na kratschmerovaj@skolazh.cz. Vypracuj opakovací test https://forms.gle/ei7qE3abFc1tghDq8

Ve čtvrtek 30. 4. 2020 v 10:00 hodin máme videohodinu, připoj se http://meet.google.com/xwn-jjob-bmv

Přírodopis – pozvánku k on line výuce budete mít ve svém e-mailu, veškeré informace naleznete zde Přírodopis 7

Výchova ke zdraví – veškeré informace naleznete zde Výchova ke zdraví 7

Občanská výchova – veškeré informace naleznete zde Občanská výchova 7

Fyzika

– nové téma: Vztlaková síla, Archimédův zákon; pečlivě si projdi přiložený studijní materiál a především si pusť doporučená videa; odvozený vzorec pak použijeme u fyzikálních úloh; učivo: F7_vztlaková_síla_Arch_zák_do 1_5; video_1; video_2, video_3

– pracovní list (3 příklady) – vypracujte a svá řešení vyfoťte a pošlete e – mailem nejpozději do pátku 1. 5. 2020 na adresu kubovad@skolazh.cz; zadání zde: F7_F_p_list_do_1_5

Matematika

– upevníme získané dovednosti (přímá a nepřímá úměrnost, trojčlenka; obvody a obsahy rovnoběžníků, trojúhelníku, lichoběžníku) – vypracovat pracovní list, svá řešení vyfoťte a pošlete e – mailem nejpozději do pátku 1. 5. 2020 na adresu kubovad@skolazh.cz; zadání zde: M7_shrnutí_S_o_úměrnost_do_1_5

– ke konstrukčním úlohám bude zapotřebí zopakovat geometrickou symboliku, vypracujte úkoly na prac. listu a pošlete e – mailem nejpozději do pátku 1. 5. 2020 na adresu kubovad@skolazh.cz; zadání zde: M7_geometr_symb_do_1_5

– nové téma: Konstrukce kosodélníku; projděte si list s novým učivem, zápis si proveďte do sešitu ,,Matematika – Š”, vyřešte zadanou konstrukční úlohu a svá řešení vyfoťte a pošlete e – mailem nejpozději do pátku 1. 5. 2020 na adresu kubovad@skolazh.cz; zadání zde: M7_konstrukce_kosod_do_1_5_2020

AJ- vše zde AJ_7_3

Ruský jazyk

Tento týden si popovídáme, přečteme si  nové texty. To vše on-line. V pondělí  ráno očekávejte instrukce ve své poště. Hodina proběhne ve středu mezi 9. a 10. hodinou ranní. Ve čtvrtek očekávejte druhou část překladu, odkaz naleznete opět v poště.

ÚKOLY NA OBDOBÍ OD 20. 4. do 24. 4. 2020

Třídnická hodina: pondělí, 20.4.2020 v 19:00 na meet.google.com/him-gxju-mng,  pozvánku máte v e -mailu

Zeměpis – vše najdete zde 7. Zeměpis (20. 4.)

ČJ – vše zde: 5Český jazyk 7.

Dějepis – Někteří mi stále neposlali úkoly za minulé období, prosím o doplnění. Tento týden budeme pokračovat v učivu v učebnici na straně 88 -90 “České království po husitských válkách”. Opět si uděláte do sešitu výpisky a vypracované zašlete opět na můj e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz. Ve čtvrtek 23. 4. 2010 v 10:00 hodin vás zvu na “společnou hodinu”, pozvánka vám již přišla na e-mail http://meet.google.com/ycc-zqqz-kcq

Přírodopis – veškeré informace naleznete zde Přírodopis 7

Občanská výchova – veškeré informace naleznete zde Občanská výchova 7

Výchova ke zdraví – veškeré informace naleznete zde Výchova ke zdraví 7

AJ – zadání zde AJ_7Tř_2

slovesa: Slov_60_70 (1)

Matematika

– zopakuj si vzorce pro obvody a obsahy rovinných obrazců, jejich přehled je zde: M7_vzorce_přehled

– upevníme získané dovednosti (přímá a nepřímá úměrnost, trojčlenka; obvody a obsahy rovnoběžníků a trojúhelníku) – vypracovat pracovní list, svá řešení vyfoťte a pošlete e – mailem nejpozději do pátku 24. 4. 2020; kubovad@skolazh.cz; zadání zde: M7_prac_list_S_o_PÚ_NÚ_do_24_4

– nové učivo – lichoběžník, druhy lichoběžníků, obvod a obsah lichoběžníku; vysvětlení naleznete na listu zde: M7_obsah_obvod_lichoběžníku a poté, co si projdete listy s odvozením, pusťte si video s vysvětlením

– získané poznatky si ověřte řešením dvou jednoduchých úloh na prac. listu, svá řešení vyfoťte a opět pošlete e – mailem do pátku 24. 4. 2020; kubovad@skolazh.cz; zadání: M7_trojúhelník_lichoběžník_S_o

Fyzika

– upevníme získané dovednosti (převody jednotek, výpočet hydrostatické tlakové síly), pracovní list – svá řešení vyfoťte a pošlete e – mailem do pátku 24. 4. 2020; kubovad@skolazh.cz; zadání: F7_hydr_tl_síla_příklady_do_24_4

– nové téma: Hydrostatický tlak (vysvětlení, zápis): F7_hydrost_tlak_zápis; vhodné video 1 a video 2  s pokusy

– pracovní list – svá řešení vyfoťte a opět pošlete e – mailem do pátku 24. 4. 2020; kubovad@skolazh.cz; zadání: F7_hydrost_tlak_příklady

Ruský jazyk

V tomto týdnu si zopakujeme slovíčka. Zadání ZDE. Ve středu očekávejte on-line překlad – odkaz najdete ve své poště, stačí na něj kliknout, vyplnit a odeslat.

ÚKOLY NA OBDOBÍ OD 11. 4. 2020 DO 17. 4. 2020

ČJ – pokyny zde: 4Český jazyk 7.

pracovní list: PL větné členy 7.

Zeměpis – Obyvatelstvo Asie – udělat zápis z učebnice

Dějepis – zopakuj si,co všechno víš o Janu Husovi a udělej si výpisky z učebnice strana 84 – 86 od kapitoly Jan Žižka. Vypracuj do sešitu Opakování – Lucemburkové, husitství v učebnici na straně 87 – ofoť ho se zápisem v sešitě a pošli na můj e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz. Pro doplnění učiva se podívej na na následující videa:

https://www.youtube.com/watch?v=Sj2EMoZ8nTg

https://www.youtube.com/watch?v=t-kNdZW5dIU

https://www.youtube.com/watch?v=hrZ1HYbBd_o

Přírodopis – veškeré informace naleznete zde Přírodopis 7

Občanská výchova + Výchova ke zdraví – veškeré informace naleznete zde Občanská výchova_výchova ke zdraví_7

AJ:

opakování: popis cesty https://www.youtube.com/watch?v=dQRDhp95_ck

zadání zde : AJ_7tř

Ruský jazyk – veškeré informace naleznete ve své poště. Pokud jste je neobdrželi, pište! vytiskovah@skolazh.cz

Matematika

– úkolem pro další dny bude dokončení a odeslání všech předchozích prací, které někteří žáci nestihli dodat; připomínám, že lze požádat e-mailem o vysvětlení

– zopakujeme si získané dovednosti (desetinná čísla) – vypracovat pracovní list: M7_des_číslo_OPAK

– jeho řešení vyfoťte a pošlete e – mailem do pátku 17. 4. 2020; kubovad@skolazh.cz

Fyzika

– provedení všech pokusů z minulého týdne, abychom mohli pokračovat dále; znovu se podívat na video 

ÚKOLY NA OBDOBÍ OD 6. 4. 2020 DO 10. 4. 2020

Český jazyk: 3Český jazyk 7.

Zeměpis – všechny informace nejdeš zde: Zeměpis 7 – 6. 4. – 10. 4.

Dějepis

Opět si projdi v sešitě a v učebnici kapitolu “Český stát v pozdním středověku” – str. 74 – 81 a pak vypracuj následující test https://forms.gle/xHfheBNkdP4dN7P59 Po vypracování poslední otázky ho nezapomeň odeslat tlačítkem ODESLAT. Na můj e-mail nic neodesíláš.

Přírodopis – veškeré informace naleznete zde Přírodopis 7

Výchova ke zdraví – úkol vypracujte do 10.4.  Veškeré informace naleznete zde Výchova ke zdraví 7

Občanská výchova – veškeré informace naleznete zde Občanská výchova 7

Anglický jazyk

– UČ str. 51 : cv: 5a : přepis do ŠS Alec´s diary v bud. čase. Použij průběhový čas (pro naplánované akce).

5b: udělej svůj diář do ŠS a použij časy the tabulce, vyplň a nalep do ŠS: Slov_50_60 , PS: str.42 cv:1,2,3

Matematika

– upevníme získané dovednosti (přímá a nepřímá úměrnost, trojčlenka; obvody a obsahy rovnoběžníků) – vypracovat 2 pracovní listy, svá řešení vyfoťte a pošlete e – mailem nejpozději do pátku 10. 4. 2020; kubovad@skolazh.cz

1. prac. list: M7_PÚ_NÚ_úkol_do_10_4_2020

2. prac. list: M7_rovnoběžníky_S_o_úkol_do_10_4_2020

– nové učivo – obvod a obsah trojúhelníku: M7_obvod_obsah_TROJÚHELNÍKU

Fyzika

– téma: Účinky gravitační síly Země na kapalinu, provést si domácí pokusy a vlepit (opsat) zápis do sešitu, s pomocí kalkulačky vyřešit fyzikální úlohy: F7_hydrost_tlaková_síla_UČ

– podívat se na video 

– pracovní list – F7_prac_list_do_10_4_2020 – jeho řešení vyfoťte a pošlete e – mailem do pátku 10. 4. 2020; kubovad@skolazh.cz

Ruský jazyk

V tomto týdnu se zaměříme a opakování číslovek 1 – 10. Naučíme se  počítat do 20. Procvičíme si psaní číslovek.

 • Psaná podoba číslovek ZDE. Hotovou práci nezapomeňte poslat ke kontrole do 14. 4. 2020
 • Video k výuce číslovek ZDE.
 • Testík, poslech diktátu číslovek,  najdete ve své poště od 8. 4 2020, postupujte podle pokynů v nahrávce, nezapomeňte poslat ke kontrole do 14. 4. 2020.

ÚKOLY NA OBDOBÍ OD 30. 3. 2020 DO 3. 4. 2020

ČJ – vše zde: 2Český jazyk 7.

Zeměpis – informace najdete v přiloženém souboru – Zeměpis 7. – 27. 3. – 3. 4.

Dějepis – 1/ podívej se na následující videa, možná jste některá viděli na 1. stupni – aspoň si je připomenete

https://www.youtube.com/watch?v=Sj2EMoZ8nTghttps://www.youtube.com/watch?v=cgBOZsnjBokhttps://www.youtube.com/watch?v=t-kNdZW5dIU

2/ udělej si výpisky z učebnice na straně 82 – 84 (Jana Žižku už ne), nezapomeň na obrázky a text ve žlutém sloupci – ofocené výpisky mi opět posíláte na e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz

Přírodopis – veškeré informace naleznete zde: Přírodopis 7

Občanská výchova – veškeré informace naleznete zde: Občanská výchova 7

Výchova ke zdraví – veškeré informace naleznete zde: Výchova ke zdraví 7

AJ opakování zde https://forms.gle/Lm9UFxBU1QaYPdVY9

UČ str.:50, cv.:1,2, PS: str.: 40, cv: 1,2 (poslech, jde udělat bez cd),3,5 – write sentence for each day

Opsat a naučit sl.4D, opakuj slovesa 3 tv. – po stand

nafotit a odeslat na mauricovaj@skolazh.cz

Ruský jazyk

V tomto týdnu se zaměříme na časování sloves, vyzkoušíme si práci v google učebně. Odkazy najdete ve své poště. Stačí na ně kliknout, zapsat se. Nejdříve si pusťte prezentaci k časování sloves. Poté si zopakujte slovíčka I. Nezapomínejte procvičovat psanou podobu písmen. V případě, že jste žádnou zprávu neobdrželi, je možné, že nemám od vás žádný odevzdaný úkol, nebo je jiný problém, v každém případě mě kontaktujte na vytiskovah@skolazh.cz

Matematika

– upevníme získané dovednosti (přímá a nepřímá úměrnost, trojčlenka) – vypracovat pracovní list:  list_PÚ_NÚ_3_4_2020

– svá řešení vyfoťte a pošlete e – mailem nejpozději do pátku 3. 4. 2020; kubovad@skolazh.cz

– nově se budeme zabývat obvodem a obsahem kosodélníku a kosočtverce, vysvětlení zde: M7_obsah_obvod_kosod_kosoč

– získané poznatky si ověřte řešením dvou jednoduchých úloh na prac. listu, svá řešení vyfoťte a opět pošlete e – mailem do pátku 3. 4. 2020; kubovad@skolazh.cz; zadání: prac_list_obsah_obvod_KOS

– připomínám, že jsem v minulém týdnu poslala odkazy na videa – v jejich závěru je velmi srozumitelně vysvětlena trojčlenka (někomu se může odkaz hodit, pokud by nestačilo vysvětlení na listu); někteří z vás si napsali o telefonickou konzultaci – nebojte se a využívejte i této možnosti

Fyzika

– nové téma s názvem Hydraulické zařízení

– nejprve shlédni prezentace zde (vyber Tlak v kapalinách 1, Pasc.zákon) a  zde

– přečti si vytvořený pracovní list – F7_hydraul_zařízení, pokud si jej můžeš vytisknout, udělej to a vlep si jej do sešitu ,,Š”, jinak si zápis přepiš, v jeho závěru je k vyřešení 1 příklad, jeho řešení vyfoťte a pošlete e – mailem do pátku 3. 4. 2020; kubovad@skolazh.cz


 

ÚKOLY NA OBDOBÍ OD 23. 3. 2020 DO 27. 3. 2020

ČJ – vše v souboru: Český jazyk 7.

Nezapomínejte na svůj čtenářský deník! 🙂

AJ- opakování somebody and something zde :

Poslechy k UČ najdete zde: https://elt.oup.com/student/project/level3/

UČ ,str,: 49 : Tabulka 4a, je vysvětlena zde a vypracuj podle těchto instrukcí  somebody_something

Po vypracování pdf následně vypracuj UČ str.: 49, cv.4b do ŠS,

PS,str.: 38, cv.:3, 4 : indefinite pronouns, cv.5 : reading (T/F)

naučit sl.4C, slovesa v min. č : send -stand

Ofotit, naskenovat a poslat na mauricovaj@skolazh.cz

Dějepis

 

 1. Vypracuj otázky v učebnici na straně 78 a 80 – zašli na e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz, do předmětu napiš svoje příjmení
 2. Pročti si stranu 81 udělej si krátký zápis – Zikmund Lucemburský, opět nezapomeň ani na obrázky a doplnění učiva ve žlutých sloupcích

Matematika

– pročíst si a propočítat list s vysvětlením učiva, M7_úměrnost_trojčlenka

– vypočítat 4 úlohy z prac. listu (vždy 2 způsoby), svá řešení vyfoťte a pošlete e – mailem do pátku 27. 3. 2020; kubovad@skolazh.cz; úkol_PÚ_NÚ

– videa s vysvětlením: přímá úměrnost, v závěru trojčlenka , nepřímá úměrnost, v závěru trojčlenka

– další pracovní list prac_list_PÚ_NÚ, svá řešení vyfoťte a pošlete e – mailem do pátku 27. 3. 2020; kubovad@skolazh.cz

– kdo se bude chtít na něco zeptat, napíše mi e-mail, můžeme konzultovat i telefonicky

Fyzika

– učebnice str. 98 – opakování – vlastnosti kapalin – zapiš si do sešitu FYZIKA – Š

– učebnice str. 99 – 101 – přečíst, provést si domácí pokus ze str. 99, zápis do sešitu FYZIKA – Š – str. 101 – text ze žlutého rámečku – Pascalův zákon

– podívej se na video zde

Ruský jazyk

Nová slovní zásoba  slovíčka 13 –  přepište psacím písmem do sešitu se slovíčky a přeložte viz PS str. 47. Ke kontrole zašlete do 26.3. 2020

Přečtěte si úvodní text z 13. lekce, nacvičte si čtení a zkuste si text přeložit.

Poslechy  – slovíčka + úvodní článek naleznete v poště.

Zeměpis

Přírodopis: informace jsou uvedeny v přiloženém dokumentu zde Přírodopis 7

Občanská výchova: informace jsou uvedeny v přiloženém dokumentu zde Občanská výchova 7.docx

Výchova ke zdraví: informace jsou uvedeny v přiloženém dokumentu zde Výchova ke zdraví 7

Hudební výchova – hledejte písničku na Zlatou strunu 🙂

————————————————————————————————————————————————–

ÚKOLY NA OBDOBÍ OD 13. 3. 2020 DO 20. 3. 2020

Dějepis

Lucemburkové na českém trůnu

 1. Jan Lucemburský – učebnice strana 74 – 75 – opakování, zápis již máme v sešitě
 2. Karel IV. – učebnice strana 76 – 78 – pročíst a krátký zápis do sešitu, nezapomeňte na obrázky a doplnění učiva ve žlutých sloupcích
 3. Václav IV. – učebnice strana 79 – 80 – pročíst a krátký zápis do sešitu, nezapomeňte na obrázky a doplnění učiva ve žlutých sloupcích

Matematika

– vypracovat úkoly uvedené na pracovním listu (byl rozdán přítomným žákům dne 10. 3.), vyfotit svá řešení a poslat e – mailem do pátku 20. 3. 2020

– vypracovat úkoly na následujícím prac. listu, který si musíte otevřít – buď si jej vytiskněte nebo si zadání přepište, svá řešení vyfoťte a pošlete e – mailem do pátku 20. 3. 2020; kubovad@skolazh.cz

– pracovní list MAT_7r_list1

– žáci, kteří nebyli před vyhlášením mimořádných opatření ve škole – byla probrána přímá a nepřímá úměrnost – učivo a řešené úlohy jsou v učebnici ARITMETIKA str. 54 – 55, str. 56 – 57

Fyzika

– vypracovat úkoly uvedené na pracovním listu, vyfotit svá řešení a poslat e – mailem do pátku 20. 3. 2020; kubovad@skolazh.cz

– pracovní list TLAK_7

 1. Tření – učebnice str. 91 – přečíst a udělat zápis do sešitu
 2. Třecí síla – učebnice str. 92 – 95 – přečíst a udělat zápis do sešitu (žluté rámečky)
 3. Třecí síly v denní i technické praxi – učebnice str. 96 – 97 – přečíst a udělat zápis do sešitu (žluté rámečky)

AJ

UČ, str. 48: The Tailor of Swaffham – read and answer cv 2,(přečti a vypracuj cv.2)

PS, str. 38, cv.:1,2

 • opis slov.4C, naučit 4B
 • opakovat slovesa: mean – sell

DÚ: Describe your route from your house to school. : do ŠS napsat.

odkaz k uč. a poslech. zde:

RJ týden 16. 3 – 20. 3. 2020

V tomto týdnu se seznámíme s psaním písmene ц Ц – C.

V pracovním sešitě – zeleném str. 44 + cvičení 6/44, hotovou stránku vyfoťte a pošlete mi ji jako přílohu na e – mail vytiskovah@skolazh.cz     do středy 18.3. 2020.

Vypracujte následující cvičení:, 7ab/44 – 45, 8/45, 9a/45, 12/46, 15/47 do pátku 20. 3. 2020. V učebnici se podívejte na stranu 47 – přečtěte si říkanku O zajíčkovi. Poté se podívejte na pohádku O Sněhurce. 

Český jazyk

– do pátku 20. března

Stavba slova a slovotvorný rozbor

uč. str. 63/červený rámeček POZOR, 3,4,5,7,8,9,10

Slovní zásoba

uč.str 64/ modrý rámeček – výpisky, 2,3, jazykový rozbor

Vše píšete do sešitu a vyfocené posíláte ke kontrole na e-mail syptakovah@skolazh.cz

Využijte času a doplňte si zápisy do čtenářského deníku a dokončete referáty na zvolenou knihu.

Zeměpis

Volný čas využijte k vypracování zadaných projektů!

Každý projekt bude obsahovat minimálně 15 informací o dané zemi nebo zvoleném území. Hledejte různé zajímavosti, najděte si na vybrané oblasti to, co vás zaujme (typické jídlo, oblečení, zajímavosti). Prosím, nekopírovat pouze informace z webu, ale pracovat s nimi (NE WIKIPEDIE). Nezapomeňte na obrázky a na kvalitní zpracování nejlépe na tvrdý papír. Opakujte orientaci na mapě (Afrika).

Opakovat Afriku můžete zde – https://www.umimefakta.cz/cviceni-afrika

Přírodopis

Informace jsou uvedeny v přiloženém dokumentu zde Přírodopis 7.ročník

Výchova ke zdraví

Informace jsou uvedeny v přiloženém dokumentu zde Výchova ke zdraví 7

Občanská výchova

Informace jsou uvedeny v přiloženém dokumentu zde Občanská výchova 7

Hudební výchova – hledejte písničku na Zlatou strunu 🙂

 

Previous

Next

Comments are closed.
RODIČE NEPŘEHLÁDNĚTE INFORMACE
Všechny důležité informace ze Základní Školy ve Zlatých Horách.
Zobrazit
Poslední příspěvky
Ed Sport news INFO
All the latest school sport and grass roots reports on ED Sport. News, reports, analysis and more.
SEE ALL
Tweets
Please fill all required widget settings!
Contact Info
Praesent quis risus nec mi feugiat vehicula. Sed nec feugiat arcu.
 • Address Line 1
 • (123) 456 789
 • email@example.com