Základní škola Zlaté Hory

9. ročník – volba střední školy

Vážení rodiče, milí žáci a žákyně!

V současné době probíhá tzv. distanční výuka a nemůžeme se setkávat v předmětu Volba povolání a také se nebudou konat akce pro žáky 9. ročníků tak, jak jsme byli zvyklí v předchozích letech. Určitě přijdeme o návštěvu ÚP – IPS v Jeseníku, kde se konala beseda s pracovnicí Informačního a poradenského střediska pro volbu (a změnu) povolání, o přehlídku středních škol Scholaris, o dny otevřených dveří na středních školách (uvidíme, zda se nějaké budou konat od ledna 2021), o návštěvy zástupců středních škol na naší ZŠ, o informační schůzku rodičů a zástupců středních škol na naší ZŠ (tradičně v listopadu).

Protože ,,čas letí” a blíží se doba, kdy se budou podávat přihlášky na střední školy (v průběhu února 2021), uvedu několik ,,zdrojů”, kde se můžete inspirovat vy i vaše děti a také vyhledávat potřebné informace.

1. Jsou možné individuální konzultace s výchovnou poradkyní (Mgr. Danuše Kubová, kubovad@skolazh.cz) – stačí se domluvit přes e-mail. V týdnu od 23. 11. do 27. 11. 2020 nabídnu online konzultace (pozvánky dostanou děti e-mailem).

2. Tradiční publikace ,,Atlas školství” – v současné době je vytištěna, zatím nebyla dodána do naší ZŠ, předpokládaný termín je do konce listopadu 2020. O předání žákům budete informováni.

3. ,,Atlas školství” – webové stránky – odkaz zde

4. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2020/2021 – zde naleznete veškeré informace k přijímacímu řízení včetně termínů. Je možné, že vzhledem k epidemiologické situaci v ČR nastanou změny. Pokud tomu tak bude, budete informováni. 

5. CERMATJednotná přijímací zkouška 2021 – jednotná přijímací zkouška je povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů. Výjimkou jsou obory s talentovou zkouškou (mimo obor Gymnázium se sportovní přípravou) a obory zkráceného studia podle § 85 školského zákona. V odkazu naleznete veškeré informace včetně termínů (opět musím dodat, že pokud dojde ke změně, budete informováni).

6. Testová zadání k procvičování MATEMATIKA – čtyřleté obory, ČESKÝ JAZYK – čtyřleté obory.

7. Vhodné webové stránky – výběr střední školy podle oboru, podle školy, podle povolání, podle videa, podle obrázků, podle činností a pracovišť. Součástí je tzv. PROFITESTtento test může pomoci při úvahách o vhodném oboru a povolání a ukáže žákovi obory, které by pro něj mohly být zajímavé – jedná se pouze o orientační test. Součástí stránek jsou i tzv. rady.

8. Pedagogicko-psychologická poradna v Jeseníku: zájemci z řad žáků si mohou nechat provést test profesní orientace. Zákonný zástupce žáka se telefonicky či osobně domluví s poradnou, zda je testování možné, objedná termín; k testu je třeba písemný souhlas zák. zástupce. Test je určen např. žákům, kteří váhají mezi studijním a učebním oborem, mají např. pochybnosti, zda by obor s maturitní zkouškou zvládli, nejsou si jisti svými vlohami, nadáním apod. V současné době mohou být tyto služby poradny omezeny nebo dočasně zrušeny.
Poradnu lze také požádat o vydání zprávy, že žák může využít tzv. podpůrná opatření (např. při dyslexii, dysgrafii, dyskalkulii, dysortografii aj.) a tuto zprávu lze přiložit k přihlášce na SŠ – je zde možné zohlednění žáka při přijímacím řízení a pak i při studiu na SŠ.
Telefon: 584 411 829

9.  Prezentace ZŠ  pro žáky 9. roč. – dodalo IPS Jeseník jako náhradu za neuskutečněné besedy.

10. Důležitá data  pro žáky 9. ročníků zde: Příloha č. 2 Důležitá data pro žáky 9. tříd

11. Příloha č. 1 Školy stř_ vzděl_se sport_ zaměř_2021_2022_verze 08092020

Věřím, že vám uvedené informace budou užitečné. S pozdravem Mgr. Danuše Kubová, vých. poradce

Comments are closed.
RODIČE NEPŘEHLÁDNĚTE INFORMACE
Všechny důležité informace ze Základní Školy ve Zlatých Horách.
Zobrazit
Poslední příspěvky
Ed Sport news INFO
All the latest school sport and grass roots reports on ED Sport. News, reports, analysis and more.
SEE ALL
Tweets
Please fill all required widget settings!
Contact Info
Praesent quis risus nec mi feugiat vehicula. Sed nec feugiat arcu.
  • Address Line 1
  • (123) 456 789
  • email@example.com