Základní škola Zlaté Hory

Dokončení projektu Modernizace učeben Základní školy Zlaté Hory

Projekt byl realizován v rámci Integrovaného regionálního operačního programu s identifikačním číslem CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007593. Projekt tvořily následující aktivity:

  1. Modernizace a stavební úpravy učebny dílen, fyziky a chemie a přírodopisu včetně vybavení novými učebními pomůckami. V učebnách byly současně instalovány moderní interaktivní tabule s dataprojektory Epson a reproduktory. Součástí stavebních úprav učeben byla také instalace nové jednotky vzduchotechniky, nové elektroinstalace a nového osvětlení. V učebně dílen byla odbourána vnitřní dělící zeď a tím se významně zvětšil její pracovní prostor. Na odborném pavilonu byla provedena úplná rekonstrukce sociálního zařízení.
  2. Zajištění standardizované vnitřní konektivity – pořízení nového serveru.
  3. Napojení klimatizační jednotky v místnosti serveru.
  4. Pořízení venkovního kabinetu pracovních činností.
  5. Zajištění bezbariérového vstupu do hlavní budovy školy a na odborný pavilon.
  6. Pořízení kompenzační pomůcky (schodolez) pro zajištění bezbariérového přístupu v interiéru školy.
  7. Venkovní úpravy prostranství před hlavním vstupem do objektu školy – nová kamenná dlažba a osazení mobiliáře (kameninové lavičky, záhony na květiny, stojany na kola, odpadkové koše).

Realizací projektu došlo ke zkvalitnění interiérových a materiálních podmínek v odborných učebnách s cílem zajištění zajímavé a motivující výuky pro žáky.

 

Mgr. František Vrána, ředitel školy

 

Comments are closed.
RODIČE NEPŘEHLÁDNĚTE INFORMACE
Všechny důležité informace ze Základní Školy ve Zlatých Horách.
Zobrazit
Poslední příspěvky
Ed Sport news INFO
All the latest school sport and grass roots reports on ED Sport. News, reports, analysis and more.
SEE ALL
Tweets
Please fill all required widget settings!
Contact Info
Praesent quis risus nec mi feugiat vehicula. Sed nec feugiat arcu.
  • Address Line 1
  • (123) 456 789
  • email@example.com