Základní škola Zlaté Hory

Školní poradenské pracoviště

Metodik prevence - Mgr. Daniela Strečková

Konzultační hodiny pro školní rok 2022/2023

každé pondělí od 14:00 do 15:00 (učebna V. třídy – modrý EX-pavilon, přízemí)

po předchozí domluvě kdykoliv

Kontakt

  • osobně:            učebna 2. třídy – modrý EX-pavilon, přízemí
  • telefonicky:     584 425 340
  • e-mail:             streckovad@skolazh.cz

Kdo mě může „potřebovat“?

Jak Vám můžu pomoci?

Výchovný poradce - Mgr. Danuše Kubová

Konzultační hodiny pro školní rok 2022/2023

pondělí a pátek 10:00h – 10:45h

Jiný termín konzultace je možný vždy po vzájemné dohodě.

Kontakt

  • e-mail: kubovad@skolazh.cz
  • tel. číslo: 584 425 340

Zákonné vymezení

Náplň práce výchovného poradce je stanovena vyhláškou MŠMT ČR č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Výchovný poradce plní tyto hlavní úkoly:

Žákům školy výchovný poradce pomáhá v oblastech:

Informace pro zákonné zástupce

Pokud se vám zdá, že má vaše dítě jakékoliv potíže, které jsou závažnější než běžné výkyvy ve školní práci, doporučuji vám poradit se vždy nejdříve s třídním učitelem, který vás nasměruje a doporučí další postup.

Pokud chcete zvolit jiný postup, lze oslovit výchovného poradce (osobně, poslat e-mail, zatelefonovat) či vedení školy.

Zákonný zástupce nezletilého žáka/žákyně má právo obrátit se na jakoukoli pedagogicko-psychologickou poradnu, kde tým odborníků stanoví přesný charakter a závažnost žákových obtíží. Naše škola je spádová pro Pedagogicko-psychologickou poradnu v Jeseníku.

Kontakt:

PPP SPC Olomouckého kraje, pracoviště Jeseník, Dukelská 1240, 790 01 Jeseník

Telefon: 584 411 829, 724 131 963

E-mail: ppp@ppp-jesenik.cz

Informace ze školního poradenského pracoviště

On-line burza středních škol

Vážení rodiče, dovolte mi Vás informovat o možnosti pro Vás i Vaše děti (žáky devátých…

Číst více

9. ročník - volba střední školy

Vážení rodiče, milí žáci a žákyně! V současné době probíhá tzv. distanční výuka a nemůžeme…

Číst více

Přihlášky na střední školu - obory s talentovou zkouškou

Vážení rodiče! Vzhledem k tomu, že probíhá tzv. distanční výuka a s žáky se nyní…

Číst více