Základní škola Zlaté Hory

Přihlášky na střední školu – obory s talentovou zkouškou

Vážení rodiče!

Vzhledem k tomu, že probíhá tzv. distanční výuka a s žáky se nyní nepotkáváme ve školní budově, dovolím si Vás upozornit, že termín pro podání přihlášky pro obory vzdělání s talentovou zkouškou je 30. listopad 2020 . Uchazeč může podat nejvýše dvě přihlášky pro obor vzdělání s talentovou zkouškou, pořadí obou uvedených škol v příslušném tiskopise je vždy shodné a nevyjadřuje preferenci té které školy. Přihlášku podává za nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce s jeho písemným souhlasem, vyjádřeným jeho podpisem na přihlášce.

Pokud máte vybrán obor s talentovou zkouškou a budete chtít vytisknout přihlášku/přihlášky, je zapotřebí na e-mail výchovné poradkyně /kubovad@skolazh.cz/ zaslat následující údaje: jméno a příjmení žáka/žákyně; aktuální adresu – trvalý pobyt, případně adresu pro doručování písemností; jméno a příjmení zákonného zástupce, který bude na přihlášce uveden; telefonní číslo zák. zástupce a jeho platná e-mailová adresa; telefonní číslo žáka; bydliště zák. zástupce, pokud se liší od bydliště žáka; název a adresu střední školy, kód a název oboru. Na základě zaslaných údajů bude vytištěna přihláška a telefonicky či prostřednictvím e-mailu dohodnuto její převzetí zákonným zástupcem či žákem. Zjistěte si na webových stránkách střední školy, zda součástí přihlášky musí být potvrzení o zdravotním stavu uchazeče. Pokud by bylo vyžadováno, je nutné ho zajistit u dětského lékaře vašeho dítěte. Přihláška musí být odeslána doporučeně, dobře si uschovejte podací lístek. Pokud se budete chtít na něco zeptat, napište na výše uvedenou e-mailovou adresu.

Důležité upozornění: V souvislosti s dlouhodobým uzavřením škol z důvodu epidemie koronaviru SARS CoV-2 v druhém pololetí školního roku 2019/2020 je legislativně stanoveno, že součástí kritérií přijímacího řízení nesmí být hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020.

Mgr. Danuše Kubová, vých. poradce

 

Comments are closed.
RODIČE NEPŘEHLÁDNĚTE INFORMACE
Všechny důležité informace ze Základní Školy ve Zlatých Horách.
Zobrazit
Poslední příspěvky
Ed Sport news INFO
All the latest school sport and grass roots reports on ED Sport. News, reports, analysis and more.
SEE ALL
Tweets
Please fill all required widget settings!
Contact Info
Praesent quis risus nec mi feugiat vehicula. Sed nec feugiat arcu.
  • Address Line 1
  • (123) 456 789
  • email@example.com