Základní škola Zlaté Hory

Screeningové testování ve dnech 22. a 29. 11.

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 12. 11. 2021 (Příloha usnesení vlády ze dne 12. listopadu 2021 č.1018) proběhnou ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 ve školách dvě kola screeningového testování na onemocnění Covid-19.

Testování není povinné pro žáky, kteří

– doloží potvrzení o očkování,

– doloží potvrzení o prodělání nemoci Covid-19, přičemž datum prvního PCR nesmí být starší 180 dnů,

– doloží potvrzení o negativním PCR testu ne starší 3 dnů,

– doloží potvrzení o negativním antigenním testu ne starší 24 hodin (poslední dva je třeba absolvovat na odběrném místě);

– budou mít po celou dobu přítomnosti ve škole roušku.

Testovat se budou i třídy po návratu z karantény.

Testování bude probíhat stejně jako v září, pokud by rodiče žáků z nižších ročníků chtěli své dítě doprovodit, testovací sady budou opět nachystány v dílnách.

Pokud rodiče s testováním dítěte nesouhlasí, informují třídní učitelku/třídního učitele svého dítěte a dítě musí mít po celou dobu výuky roušku, s výjimkou doby, kdy jí nebo pije. Takové dítě rovněž nesmí uvnitř cvičit a zpívat.

Pokud by rodiče nesouhlasili ani s rouškami, ani s testováním, dítě se nemůže prezenčně vzdělávat. Je třeba se domluvit s třídní učitelkou (třídním učitelem), jak se bude dítě vzdělávat a jakým způsobem mu bude omluvena nepřítomnost ve škole.

V případě pozitivního testu budou zákonní zástupci kontaktováni a informováni o dalším postupu, který zahrnuje:

  • potvrzení školy o pozitivním testu
  • izolaci žáka, informaci zákonným zástupcům, ti informují lékaře dítěte
  • lékař dítěte vystaví žádanku na PCR test

Vzhledem k tomu, že testování proběhnou v pondělí, spolužáků pozitivně testovaného žáka se bezprostředně žádné další opatření netýká.

Pokud žák není ve škole v den (hodinu) testování, bude otestován po příchodu do školy.

Připomínám, že do školy nesmějí děti s příznaky virového onemocnění (kašel, rýma, …).

Děkuji za spolupráci.

Mgr. Jitka Novotná, ředitelka školy

Comments are closed.
RODIČE NEPŘEHLÁDNĚTE INFORMACE
Všechny důležité informace ze Základní Školy ve Zlatých Horách.
Zobrazit
Poslední příspěvky
Ed Sport news INFO
All the latest school sport and grass roots reports on ED Sport. News, reports, analysis and more.
SEE ALL
Tweets
Please fill all required widget settings!
Contact Info
Praesent quis risus nec mi feugiat vehicula. Sed nec feugiat arcu.
  • Address Line 1
  • (123) 456 789
  • email@example.com