Základní škola Zlaté Hory

Školní jídelna

Vážení rodiče,

Vaše dítě se může stravovat ve školní jídelně. Cena oběda pro dítě je zvýhodněná a je pouze hodnotou potravin (žádné režie ani mzdové náklady). Děti jsou rozděleny do třech kategorií podle věku, kterého dosáhnou ve školním roce (tj. do 31. 8.) a ceny obědů pro jednotlivé kategorie jsou k dnešnímu dni tyto:

  • Cena jednoho obědu 25 Kč
  • Doporučená měsíční platba 550 Kč
  • Cena jednoho obědu 29 Kč
  • Doporučená měsíční platba 610 Kč
  • Cena jednoho obědu 36 Kč
  • Doporučená měsíční platba 760 Kč
  • Cena jednoho obědu 70 Kč
  • Doporučená měsíční platba 1550 Kč

Systém evidence placení, objednávání a vydávání obědů je na naší škole řízen počítačem. Placení obědů probíhá bezhotovostně, převodem na účet školní jídelny, který je 35-1848898369/0800, konstantní symbol 308, variabilní symbol není povinný, datum platby 20. v měsíci (z vašeho účtu), doporučená měsíční částka je 550 Kč, 610 Kč a 760 Kč (podle věkové kategorie dítěte). Stálý příkaz zadejte na dobu neurčitou, na měsíc srpen až květen (vynechejte červen a červenec). Dvakrát ročně, po účetní uzávěrce, vám budou automaticky na účet vráceny přeplatky za neprojedené obědy. Každé stravující se dítě vlastní čip, kterým si může vybrat ze dvou obědů (případně si může oběd odhlásit) a kterým se prokáže při odběru oběda. Objednávkový terminál nabízí vždy 2 týdny:“ tento“ a „příští“. Objednávky na následující den jsou uzavřeny ve 12.00. Poslední den v měsíci jsou všem dětem, které mají zaplacené obědy, automaticky přihlášeny obědy na celý následující měsíc ( bez prázdnin), čímž je zaručeno, že i dítě, které s čipem nepracuje, má každý den oběd (č.1). Jídelníčky jsou přístupné i na internetu na stránkách školy (www.skolazh.cz).

Pokud máte o tuto službu zájem, přijďte dítěti zakoupit čip (100,- záloha, kterou při vrácení čipu obdržíte zpět) do kanceláře školní jídelny, která je otevřena od 11.00 do 12.00. Pokud byste měli speciální požadavek (např. nevrácení přeplatků při jednorázových platbách na rok, dále skutečnost, že se název účtu neshoduje se jménem dítěte, změnu účtu během docházky dítěte do naší školy apod.), projednejte tyto výjimky při koupi čipu nebo telefonicky. Máte-li u nás více dětí, posílejte součet částek.

Důležité upozornění: Pokud dítě nedochází do školy, nemá nárok na zvýhodněnou cenu oběda (pouze první den nemoci, kdy nemohl být oběd odhlášen). Každý další oběd (i nevyzvednutý) po dobu nepřítomnosti dítěte ve škole je již za plnou cenu, tj. k dnešnímu dni 70 Kč. Odhlášky obědů nemocného dítěte se provádějí čipem, telefonicky na číslech 584 425 339, 725 582 372 nebo mailem na adresu jidelna@skolazh.cz, a to nejpozději do 12.00 na následující den.

Zlaté Hory dne 19. 8. 2022 Marie Janíčková, vedoucí školní jídelny

cizí strávníci oběd 70 Kč, měsíční platba 1 550 Kč

Informace ze školní jídelny

Zvýšení cen stravného

Od 1.1.2023 dochází ke zvýšení cen u stravného ve školní jídelně. PODROBNOSTI NALEZNETE NA STRÁNKÁCH…

Číst více

Informace školní jídelny

Od 1. 9. 2021 budou mít žáci, jejichž rodiče platí obědy sporožirem nebo trvalým příkazem,…

Číst více

Omezení ve školní jídelně

Vážení rodiče, žáci a další strávníci, od pondělí 21. září bude školní kuchyně připravovat z…

Číst více

Jídelníčky

Titulek
    Comments are closed.