Základní škola Zlaté Hory

Výuka od 12. do 30. října 2020

Informace k výuce ve dnech 12. – 27. 10. 2020

 • Žáci 2. stupně se budou v následujících dvou týdnech učit střídavě – vždy celá třída jeden týden distančně, druhý ve škole.
 • Distanční výuka je povinná, její součástí budou online hodiny a zadávání úkolů, podobně jako na jaře, termíny odevzdání bude určovat každý vyučující, budou součástí zadání. Úkoly budou vždy zveřejněny na webu školy v rubrice Distanční výuka.
 • Neúčast na online hodině, stejně jako neodevzdání úkolu bude považováno za absenci, kterou je zákonný zástupce povinen omluvit stejným způsobem jako nepřítomnost ve škole.
 • Pokud se žák nemůže zapojit do online výuky, je zákonný zástupce povinen tuto skutečnost oznámit třídní učitelce a domluvit s ní způsob distanční výuky.
 • Na online hodině je žák povinen mít zapnutou kameru, mikrofon zapíná na výzvu učitele.
 • Žák, který se vzdělává distančně, má nárok na oběd do jídlonosiče. Jídlonosič (označený jménem a třídou tak, aby podpis nesmyla dezinfekce, a s připevněným čipem) je nutné do jídelny vchodem pro cizí strávníky odevzdat nejpozději do 9.00 a vyzvednout v určený čas; přijde-li si žák s jídlonosičem přímo pro oběd, nelze mu oběd vydat. Pokud nebudete mít o obědy zájem, je třeba je odhlásit.
 • Informace o rozvrhu a účasti na online výuce budou k dispozici také v aplikaci Bakaláři.
 • Žáci, kteří chodí do školy, mají výuku podle normálního rozvrhu, pouze je zakázáno zpívat a cvičit.

 

Opatřením ministra školství jsou na 26. a 27. 10. 2020 vyhlášeny volné dny pro žáky, ředitelské volno je tímto zrušeno. Žáci budou mít volno celý týden od 27. do 30. 10. 2020.

 

Rozpis distanční výuky a časy výdeje obědů:

 

 

Týden od 12. do 16. 10.
Distančně se vzdělávají: Čas výdeje obědů:
7. třída 13.00 – 13.10
8. A 13.10 – 13.20
9. A 13.20 – 13.30

 

Týden od 19. do 23. 10. 2020
Distančně se vzdělávají: Čas výdeje obědů:
6. třída 13.00 – 13.10
8. B 13.10 – 13.20
9. B 13.20 – 13.30

 

 

Rozvrh online hodin – všechny jsou v době, kdy žáci mají danou hodinu v rozvrhu. U dělených hodin je vyznačena skupina, která má online hodinu. Úkoly mimo online hodiny žáci plní individuálně v určených termínech, pokud je nesplní, je jim u příslušného předmětu evidována absence.

 

6. třída 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina
pondělí Z M AJ/AJ
úterý D
středa ČJ/M ČJ/M AJ/Brá
čtvrtek
pátek ČJ F
7. třída 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina
pondělí AJ Z
úterý AJ ČJ F
středa D M
čtvrtek ČJ NJ
pátek NJ M
8.A 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina
pondělí ČJ CH Z
úterý RJ F
středa AJ D
čtvrtek M
pátek ČJ M
8.B 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina
pondělí ČJ CH
úterý D M
středa AJ F RJ
čtvrtek Z M
pátek ČJ
9.A 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina
pondělí ČJ M
úterý Z
středa M CH D
čtvrtek F ČJ AJ
pátek RJ
9.B 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina
pondělí ČJ M
úterý F M Z
středa AJ D
čtvrtek CH
pátek ČJ RJ

9. A – podklady k výuce – týden 12. – 16. 10 2020

Jazyk český – 9. A

 • v pondělí online hodina – mluvnice
 • v úterý – samostatná práce – literatura uč. str. 8 – 9 – přečíst + písemně odpovědět na otázky pod textem, kontrola proběhne v následujícím týdnu ve škole
 • ve čtvrtek – online hodina – zvuková stránka jazyka
 • v pátek samostatná práce – cvičení 8/105 do slohového sešitu, práci nafoťte, odevzdání do 16 00 h, 16.10.

Dějepis 9. A

 • středa – online hodina
 • pátek – samostatná práce – pracovní list, který jste dostali ve škole, vypracovaný list nafotit, poslat do 16. 10, 16 00 h

8. A – podklady k výuce – týden 12. – 16. 10 2020

Ruský jazyk  – 8. A

 • úterý – online hodina časování sloves – opakování
 • čtvrtek – přepis textu, který jste obdrželi v minulém týdnu, práci nafoťte a pošlete do 15.10. do 16. 00h, fyzická kontrola proběhne v dalším týdnu.

Chemie

 1. online hodina – pondělí od 11:50 hodin – http://meet.google.com/njk-vdsn-csc
 2. úkol – výpisky do sešitu z učebnice str. 12 – 13 (směsi, třídění směsí) – termín vypracování a zaslání na e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz do pátku 16. 10. 2020 do 12:00 hodin

Fyzika

 1. online hodina – úterý od 10:00 hodin – http://meet.google.com/tkt-ahop-gza 
 2. podívej se na video – https://www.youtube.com/watch?v=ExgtsVHs7Lo 
 3. podívej se na video pro doplnění – https://www.youtube.com/watch?v=jp7nz-JMInM
 4. úkol – výpisky do sešitu z učebnice str. 150 – 151 (světelné zdroje, rychlost světla) – termín odevzdání a zaslání na e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz do pátku 16. 10. 2020 do 12:00 hodin

Dějepis

 1. online hodina – středa od 10:00 hodin – http://meet.google.com/nce-nafq-vst
 2. úkol – výpisky do sešitu z učebnice str. 125 – 127 (třicetiletá válka v českých zemích, konec třicetileté války) – termín odevzdání a zaslání na e-mal kratschmerovaj@skolazh.cz do pátku 16. 10. 2020 do 12:00 hodin
Comments are closed.
RODIČE NEPŘEHLÁDNĚTE INFORMACE
Všechny důležité informace ze Základní Školy ve Zlatých Horách.
Zobrazit
Poslední příspěvky
Ed Sport news INFO
All the latest school sport and grass roots reports on ED Sport. News, reports, analysis and more.
SEE ALL
Tweets
Please fill all required widget settings!
Contact Info
Praesent quis risus nec mi feugiat vehicula. Sed nec feugiat arcu.
 • Address Line 1
 • (123) 456 789
 • email@example.com