Základní škola Zlaté Hory

Zahájení školního roku 2021/2022

Co nás čeká na začátku školního roku v souvislosti s Covid-19?

Především se budeme zase testovat antigenními testy a nosit roušky (dospělé osoby respirátory) – na základě tohoto dokumentu: Mimoradne-opatreni-stanoveni-podminek-pro-osobni-pritomnost-deti-a-zaku-na-vzdelavani-nebo-pri-poskytovani-skolskych-sluzeb-s-ucinnosti-od-31-8-2021

Roušky bude třeba nosit ve všech společných prostorách školy, ve třídě se bez ochrany dýchacích cest obejdeme.

Pravidla pro testování žáků jsou následující:

 • Termíny pro testování jsou 1., 6., a 9. září 2021.
 • Testování není povinné pro žáky, kteří

– doloží potvrzení o očkování,

– doloží potvrzení o prodělání nemoci Covid-19, přičemž datum prvního PCR nesmí být starší 180 dnů,

– doloží potvrzení o negativním PCR testu ne starší 7 dnů,

– doloží potvrzení o negativním antigenním testu ne starší 72 hodin (poslední dva je třeba absolvovat na odběrném místě).

Testování bude probíhat stejně jako v minulém školním roce, pokud by rodiče žáků z nižších ročníků chtěli své dítě doprovodit, testovací sady budou opět nachystány v dílnách.

Pokud rodiče s testováním dítěte nesouhlasí, informují třídní učitelku/třídního učitele svého dítěte a  dítě musí mít po celou dobu výuky roušku, s výjimkou doby, kdy jí nebo pije. Takové dítě rovněž nesmí uvnitř cvičit a zpívat.

Pokud by rodiče nesouhlasili ani s rouškami, ani s testováním, dítě se nemůže prezenčně vzdělávat. Je třeba se domluvit s třídní učitelkou (třídním učitelem), jak se bude dítě vzdělávat a jakým způsobem mu bude omluvena nepřítomnost ve škole.

V případě pozitivního testu budou zákonní zástupci informováni o dalším postupu:

 • potvrzení školy o pozitivním testu
 • izolaci žáka, informaci zákonným zástupcům, ti informují lékaře dítěte
 • v případě, že 2 dny před testem byl žák ve škole, izolaci žáků, kteří s ním v rámci výuky přišli do kontaktu
 • lékař dítěte vystaví žádanku na PCR test
 • v případě, že výsledek tohoto testu je negativní, všichni se vracejí do školy
 • v případě pozitivního testu zákonní zástupci bez prodlení informují školu, ta předá informace KHS, která rozhodne o dalším postupu

(Izolace žáků, kteří s pozitivně testovaným přišli do kontaktu, se fakticky týká pouze testování 9. září, v ostatních dvou případech nejsou děti 2 dny před testováním ve škole.)

Připomínám, že do školy nesmějí děti s příznaky virového onemocnění (kašel, rýma, …).

Zatím jsou naplánována pouze testování v uvedených třech termínech, další se budou provádět v závislosti na jejich výsledcích.

 

Jak bude vypadat první školní den prvňáčků?

Bohužel i tady nám vstupuje povinné testování. Bylo by sice možné je odložit na 2. září, ale to by děti musely být 1. září ve škole v rouškách. 1. září také můžeme využít přítomnosti rodičů ve škole, kteří mohou svému dítěti s testováním pomoci. Rodič může být přítomen při všech testováních svého dítěte.

Po příchodu do školy budete i s dětmi nasměrováni do místnosti, kde se děti otestují (každá třída do své), a poté se sejdeme v malé tělocvičně na slavnostním zahájení. Testování začne v 8.00, slavnostní zahájení v 8.30.

Samozřejmě i pro prvňáčky platí, že místo testování mohou předložit potvrzení o prodělaném onemocnění Covid-19 (očkování zatím není pro děti mladší 12 let schváleno) nebo se prokázat testem z odběrového místa (například v Edelu).

Rodiče žádáme, aby zvážili, kolik členů rodiny kromě jich samotných bude prvňáčka doprovázet, a aby ti, kdo přijdou, měli po celou dobu respirátor nebo nanoroušku.

Věřím, že stejně jako na jaře i teď všechno zvládneme.

Mgr. Jitka Novotná, ředitelka školy

 

Postup při testování:

Proces samoodběru:

— Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené roušky nebo respirátory, vyjma krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr.

— Dohlížející osoby mají k dispozici jednorázové rukavice.

— Během testování je vhodné zajistit větrání.

 

Průběh testování dodanými AG testy:

 1. Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce.
 2. Dohlížející osoba informuje testované o průběhu odběru.
 3. Každý testovaný obdrží jednu testovací sadu a rozbalí a připraví všechny komponenty.

 Genrui BioTech test:

Přiloženou zkumavku umístěte do stojánku a připravte do ní roztok: lahvičku s reakčním roztokem otevřete ukroucením závěru, stiskněte lahvičku a do extrakční zkumavky nakapejte 3 až 4 kapky, aniž byste se dotýkali okraje zkumavky.

 1. Testovaný stahuje roušku a provádí samoodběr dle pokynů:

— Zasuňte tampon do nosní dírky přibližně 2,5 cm hluboko. Přejeďte 5x podél sliznice nosní dírky, aby se získalo co nejvíce sekretu. Tento postup opakujte stejným tamponem i u druhé nosní dírky.

— Dohlížející osoba kontroluje správnost provedení samoodběru.

 1. Dle pokynů dohlížející osoby každý testovaný sám pokračuje krokem vyhodnocení testu:

— Vložte tampon se vzorkem do extrakční zkumavky s předem připraveným reakčním roztokem a otočte jej asi 5x až 6x.

— Zatlačte hlavu tampónu na stěnu zkumavky a poté nechte stát asi 1 minutu.

— Stiskněte prsty zkumavku a vytahujte tampon, aby z něj vyteklo co možná nejvíce kapaliny.

— Nainstalujte kapátko na extrakční zkumavku, pevně ji uzavřete a nechte znovu 1 minutu stát.

— Vezměte připravenou testovací kazetu, nakapejte 3 kapky odstátého reakčního roztoku se vzorkem do otvoru pro vzorek v testovací kazetě.

— Dohlížející osoba spouští odpočet času k vyhodnocení v délce 15 minut. Nevyhodnocujte test po uplynutí 20 minut.

 1. Děti a žáci čekají na svém místě na uplynutí časového limitu.
 2. Výsledek testu zaznamená dohlížející osoba do seznamu testovaných.
 3. Vyhodnocení testu:

— Pokud je výsledek negativní, testovaný vyhazuje testovací sadu do určeného odpadkového koše. Dítěti/žákovi je umožněna účast na prezenční výuce.

— Pokud je výsledek pozitivní, testovaný vyhazuje test do určeného odpadkového koše a je poslán do izolační místnosti, případně rovnou odchází ze školy, je-li žák zletilý nebo má-li nezletilý žák souhlas zákonného zástupce k samostatnému odchodu. Následně je nutné vydezinfikovat všechny plochy (lavice, židle, kliky apod.), kterých se pozitivně testovaný mohl dotknout.

— Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat nový test.

 

 

 

 

Comments are closed.
RODIČE NEPŘEHLÁDNĚTE INFORMACE
Všechny důležité informace ze Základní Školy ve Zlatých Horách.
Zobrazit
Poslední příspěvky
Ed Sport news INFO
All the latest school sport and grass roots reports on ED Sport. News, reports, analysis and more.
SEE ALL
Tweets
Please fill all required widget settings!
Contact Info
Praesent quis risus nec mi feugiat vehicula. Sed nec feugiat arcu.
 • Address Line 1
 • (123) 456 789
 • email@example.com