Základní škola Zlaté Hory

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024

Zápis do prvních tříd proběhne ve škole ve dnech 12. a 13. dubna 2023. Prostřednictvím tabulek ve školce se opět budete moci objednat na konkrétní čas. Budeme rádi, když přijdete i se svým dítětem, které se tak bude moci seznámit s prostředím školy. S sebou si vezměte rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání i o odklad budete mít k dispozici přímo u zápisu, případně také ke stažení na stránkách školy.

Vaše žádost dostane přiděleno registrační číslo, pod tímto číslem pak bude uvedena v seznamu přijatých žáků.

Podle ustanovení Školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění § 183, odst. 2. se rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, oznamují zveřejněním seznamu přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem. Tento seznam bude zveřejněn po skončení zápisu na vývěsce před Základní školou Zlaté Hory a na webových stránkách školy www.skolazh.cz, a to nejméně po dobu 15 dnů.

O přijetí vašeho dítěte bude současně v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.

Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání osobně u ředitelky školy.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

  

Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost o odklad doložena těmito doklady:

  1. Doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna) – PPP Jeseník tel: 584411829, mail: pppor@jes.cz
  2. Doporučením odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok svého věku.

 

Praktický postup při žádosti o odklad:

Teprve až si rodiče zajistí kladné vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna) a odborného lékaře (nebo klinického psychologa), předají najednou obě doporučení i žádost o odklad – osobně, poštou, případně elektronicky datovou schránkou (ahftit9).

Comments are closed.
RODIČE NEPŘEHLÁDNĚTE INFORMACE
Všechny důležité informace ze Základní Školy ve Zlatých Horách.
Zobrazit
Poslední příspěvky
Ed Sport news INFO
All the latest school sport and grass roots reports on ED Sport. News, reports, analysis and more.
SEE ALL
Latest Posts
View All
Tweets
Please fill all required widget settings!
Contact Info
Praesent quis risus nec mi feugiat vehicula. Sed nec feugiat arcu.
  • Address Line 1
  • (123) 456 789
  • email@example.com